คุณหนูขาวมณี https://whitegem.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-11-2012&group=37&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-11-2012&group=37&gblog=31 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องกลัวโลกหน้า(บทความนิตยสารศุภมิตร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-11-2012&group=37&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-11-2012&group=37&gblog=31 Wed, 14 Nov 2012 5:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=25-10-2012&group=37&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=25-10-2012&group=37&gblog=30 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข (บทความนิตยสารศุภมิตร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=25-10-2012&group=37&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=25-10-2012&group=37&gblog=30 Thu, 25 Oct 2012 12:42:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=10-10-2012&group=37&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=10-10-2012&group=37&gblog=29 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์สอนโดยมุ่งประโยชน์ผู้รับการสอนโดยแท้จริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=10-10-2012&group=37&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=10-10-2012&group=37&gblog=29 Wed, 10 Oct 2012 16:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-09-2012&group=37&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-09-2012&group=37&gblog=28 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กผิดต้องลงโทษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-09-2012&group=37&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-09-2012&group=37&gblog=28 Fri, 07 Sep 2012 9:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=27 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณสมบัติ ๓ ประการที่ช่วยให้บรรลุความสำเร็จ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=27 Sun, 02 Sep 2012 10:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=26 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะของคนพาลและบัณฑิต ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=26 Sun, 02 Sep 2012 9:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=25 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเขามีคุณธรรมมิใช่ว่าเขากลัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=25 Sun, 02 Sep 2012 9:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=24 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การมีสติ รู้ตัวอยู่เสมอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-09-2012&group=37&gblog=24 Sun, 02 Sep 2012 9:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=13-07-2012&group=37&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=13-07-2012&group=37&gblog=23 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายแห่งความสุข อ.วศิน อินทสระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=13-07-2012&group=37&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=13-07-2012&group=37&gblog=23 Fri, 13 Jul 2012 20:02:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-06-2012&group=37&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-06-2012&group=37&gblog=22 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[โคกตัญญู (เค้าโครงเรื่องจากกัณหชาดก เอกนิบาต)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-06-2012&group=37&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-06-2012&group=37&gblog=22 Sun, 24 Jun 2012 1:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-12-2011&group=37&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-12-2011&group=37&gblog=21 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้เอาชนะข้าศึก คือ กิเลสด้วยการภาวนาและพิจารณา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-12-2011&group=37&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-12-2011&group=37&gblog=21 Tue, 27 Dec 2011 8:42:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-12-2011&group=37&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-12-2011&group=37&gblog=20 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์เพื่ออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-12-2011&group=37&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-12-2011&group=37&gblog=20 Sat, 17 Dec 2011 20:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-12-2011&group=37&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-12-2011&group=37&gblog=19 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นโลกเหลือธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-12-2011&group=37&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=02-12-2011&group=37&gblog=19 Fri, 02 Dec 2011 15:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-11-2011&group=37&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-11-2011&group=37&gblog=18 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณสมบัติของทูต ๘ ประการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-11-2011&group=37&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-11-2011&group=37&gblog=18 Sat, 26 Nov 2011 19:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-11-2011&group=37&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-11-2011&group=37&gblog=17 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องกลัวโลกหน้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-11-2011&group=37&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-11-2011&group=37&gblog=17 Sun, 20 Nov 2011 6:11:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-11-2011&group=37&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-11-2011&group=37&gblog=16 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลไม่พึงปล่อยวาจาชั่วและพึงอดทนต่อวาจาล่วงเกินของผู้อื่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-11-2011&group=37&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-11-2011&group=37&gblog=16 Mon, 07 Nov 2011 19:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=06-11-2011&group=37&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=06-11-2011&group=37&gblog=15 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลไม่ควรสละตนเป็นทาสสิ่งใดเพราะอิสรภาพทั้งปวงเป็นสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=06-11-2011&group=37&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=06-11-2011&group=37&gblog=15 Sun, 06 Nov 2011 20:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=28-10-2011&group=37&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=28-10-2011&group=37&gblog=14 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การฝึกตนเป็นคนดี โดย อาจารย์วศิน อินทสระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=28-10-2011&group=37&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=28-10-2011&group=37&gblog=14 Fri, 28 Oct 2011 20:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-10-2011&group=37&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-10-2011&group=37&gblog=13 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงเว้นจากความเท็จทั้งปวง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-10-2011&group=37&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-10-2011&group=37&gblog=13 Tue, 18 Oct 2011 19:45:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-10-2011&group=37&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-10-2011&group=37&gblog=12 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นโจร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-10-2011&group=37&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-10-2011&group=37&gblog=12 Sun, 16 Oct 2011 7:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-10-2011&group=37&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-10-2011&group=37&gblog=11 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หลับและตื่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-10-2011&group=37&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-10-2011&group=37&gblog=11 Sat, 15 Oct 2011 7:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=10 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ในหมู่คนดีย่อมมีคนไม่ดี ..หลวงปู่หลอด ปโมทิโต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=10 Tue, 11 Oct 2011 18:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=10-10-2011&group=32&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=10-10-2011&group=32&gblog=11 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตาบัว : ความตาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=10-10-2011&group=32&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=10-10-2011&group=32&gblog=11 Mon, 10 Oct 2011 19:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=08-10-2011&group=32&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=08-10-2011&group=32&gblog=10 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตาบัว : ระวังตนเองและเพียรภาวนาไปอย่างเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=08-10-2011&group=32&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=08-10-2011&group=32&gblog=10 Sat, 08 Oct 2011 14:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-01-2013&group=30&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-01-2013&group=30&gblog=45 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-01-2013&group=30&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-01-2013&group=30&gblog=45 Sat, 26 Jan 2013 6:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=25-01-2013&group=30&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=25-01-2013&group=30&gblog=44 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำรวมระวัง : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=25-01-2013&group=30&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=25-01-2013&group=30&gblog=44 Fri, 25 Jan 2013 12:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-01-2013&group=30&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-01-2013&group=30&gblog=43 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเกิดจากความสงบ : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-01-2013&group=30&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-01-2013&group=30&gblog=43 Thu, 24 Jan 2013 8:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=28-11-2012&group=30&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=28-11-2012&group=30&gblog=42 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ความปล่อยวาง ท่านพ่อลี ธมฺธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=28-11-2012&group=30&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=28-11-2012&group=30&gblog=42 Wed, 28 Nov 2012 8:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=13-11-2012&group=30&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=13-11-2012&group=30&gblog=41 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สังขาร (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=13-11-2012&group=30&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=13-11-2012&group=30&gblog=41 Tue, 13 Nov 2012 10:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-11-2012&group=30&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-11-2012&group=30&gblog=40 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำจิตให้สงบไม่ใช่ของยาก (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-11-2012&group=30&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-11-2012&group=30&gblog=40 Mon, 12 Nov 2012 11:50:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-11-2012&group=30&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-11-2012&group=30&gblog=39 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธโอสถ คือ สมาธิ ปัญญา (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-11-2012&group=30&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-11-2012&group=30&gblog=39 Sun, 11 Nov 2012 13:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-11-2012&group=30&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-11-2012&group=30&gblog=38 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่โลกน่าเบื่อหน่าย (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-11-2012&group=30&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-11-2012&group=30&gblog=38 Sun, 11 Nov 2012 12:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-09-2012&group=30&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-09-2012&group=30&gblog=37 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สติเป็นชีวิตของใจ ลมเป็นชีวิตของกาย(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-09-2012&group=30&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-09-2012&group=30&gblog=37 Sat, 22 Sep 2012 14:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-07-2012&group=30&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-07-2012&group=30&gblog=36 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[รักตัวอย่าฆ่าตัวให้ตายจากความดี (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-07-2012&group=30&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=24-07-2012&group=30&gblog=36 Tue, 24 Jul 2012 3:20:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-07-2012&group=30&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-07-2012&group=30&gblog=35 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมามรรคในการทำกัมมัฏฐาน พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-07-2012&group=30&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-07-2012&group=30&gblog=35 Thu, 12 Jul 2012 21:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=19-06-2012&group=30&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=19-06-2012&group=30&gblog=34 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล ได้แก่ การละเว้นความไม่สะอาด ๓ ประการ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=19-06-2012&group=30&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=19-06-2012&group=30&gblog=34 Tue, 19 Jun 2012 9:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-06-2012&group=30&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-06-2012&group=30&gblog=33 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อบรมสมาธิ พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-06-2012&group=30&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-06-2012&group=30&gblog=33 Sun, 17 Jun 2012 8:38:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=30&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=30&gblog=32 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างกายจะเสื่อมก็ช่าง จิตเราต้องไม่เสื่อมตาม พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=30&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=30&gblog=32 Tue, 12 Jun 2012 15:44:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=30&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=30&gblog=31 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยทรัพย์เป็นเครื่องบำรุงกำลังใจ พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=30&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=30&gblog=31 Tue, 05 Jun 2012 8:12:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-05-2012&group=30&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-05-2012&group=30&gblog=30 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺ มงฺคลมุตฺตมํ : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-05-2012&group=30&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-05-2012&group=30&gblog=30 Thu, 31 May 2012 12:49:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-05-2012&group=30&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-05-2012&group=30&gblog=29 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโนฯ : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-05-2012&group=30&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=07-05-2012&group=30&gblog=29 Mon, 07 May 2012 20:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-04-2012&group=30&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-04-2012&group=30&gblog=28 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฏิบัติทางจิต : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-04-2012&group=30&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-04-2012&group=30&gblog=28 Sat, 21 Apr 2012 5:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-02-2012&group=30&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-02-2012&group=30&gblog=27 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกิณกะธรรม พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-02-2012&group=30&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-02-2012&group=30&gblog=27 Sat, 11 Feb 2012 20:20:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-02-2012&group=30&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-02-2012&group=30&gblog=26 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[รสชาติของการอยู่ป่ากับอยู่บ้านนั้นต่างกัน หลวงปู่ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-02-2012&group=30&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-02-2012&group=30&gblog=26 Sat, 04 Feb 2012 21:37:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-01-2012&group=30&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-01-2012&group=30&gblog=25 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อบรมเรื่อง จิต พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-01-2012&group=30&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-01-2012&group=30&gblog=25 Mon, 16 Jan 2012 4:08:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-01-2012&group=30&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-01-2012&group=30&gblog=24 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายเดียว (เอกายนมรรค) พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-01-2012&group=30&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-01-2012&group=30&gblog=24 Thu, 12 Jan 2012 20:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-01-2012&group=30&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-01-2012&group=30&gblog=23 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติจริงปฏิบัติให้บริสุทธิ์ โดย พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-01-2012&group=30&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-01-2012&group=30&gblog=23 Mon, 09 Jan 2012 10:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-01-2012&group=30&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-01-2012&group=30&gblog=22 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าตายใจในการปฏิบัติความดี ( พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-01-2012&group=30&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-01-2012&group=30&gblog=22 Sun, 01 Jan 2012 21:33:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-11-2011&group=30&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-11-2011&group=30&gblog=21 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกครองด้วยธรรมะ พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-11-2011&group=30&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-11-2011&group=30&gblog=21 Tue, 01 Nov 2011 21:13:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-10-2011&group=30&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-10-2011&group=30&gblog=20 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้สะสมเสบียงไว้เลี้ยงตน พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-10-2011&group=30&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-10-2011&group=30&gblog=20 Mon, 31 Oct 2011 7:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-10-2011&group=30&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-10-2011&group=30&gblog=19 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้อยู่กับภาวนาทุกลมหายใจ พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-10-2011&group=30&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-10-2011&group=30&gblog=19 Thu, 20 Oct 2011 7:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=18 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[“ศีลอยู่ในตัวเราแล้ว” พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=18 Tue, 11 Oct 2011 18:51:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=17 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สติ เป็น ตปธรรม (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=17 Tue, 11 Oct 2011 18:44:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=16 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ยาพิษ...โทษมันอยู่ที่คนกินเข้าไป (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=16 Tue, 11 Oct 2011 18:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=15 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้สั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุข (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=30&gblog=15 Tue, 11 Oct 2011 18:42:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=06-10-2011&group=30&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=06-10-2011&group=30&gblog=14 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การภาวนาพุทโธเป็นบ่อบุญถึง ๔ บ่อ(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=06-10-2011&group=30&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=06-10-2011&group=30&gblog=14 Thu, 06 Oct 2011 19:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=13 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินหลงทางดีกว่าการมีจิตตั้งไว้ผิด (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=13 Tue, 04 Oct 2011 18:49:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=12 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอาจารย์ลี ให้โอวาทเรื่องสมบัติ (อามิส)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=12 Tue, 04 Oct 2011 18:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=11 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตของเราเหมือนกับลูกโป่ง (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=11 Tue, 04 Oct 2011 18:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=10 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสะอาดเป็นเครื่องหมายหนึ่งของผู้มีศีล : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=30&gblog=10 Tue, 04 Oct 2011 18:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=19-09-2012&group=48&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=19-09-2012&group=48&gblog=7 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมลิขิต ๑๒ ฉบับจากหลวงปู่สิม พุทธาจาโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=19-09-2012&group=48&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=19-09-2012&group=48&gblog=7 Wed, 19 Sep 2012 8:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-09-2012&group=48&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-09-2012&group=48&gblog=6 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ก็เป็นภาวนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-09-2012&group=48&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-09-2012&group=48&gblog=6 Tue, 18 Sep 2012 14:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=5 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อบรมการเดินจงกรม (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=5 Mon, 17 Sep 2012 17:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[โทษของถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=4 Mon, 17 Sep 2012 12:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ภาวนาละกิเลส ไม่ใช่ภาวนาเอากิเลส (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=3 Mon, 17 Sep 2012 10:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[มรณํ เม ภวิสฺสติ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-09-2012&group=48&gblog=2 Mon, 17 Sep 2012 10:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-09-2012&group=48&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-09-2012&group=48&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิเพชร (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-09-2012&group=48&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=16-09-2012&group=48&gblog=1 Sun, 16 Sep 2012 9:21:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-10-2012&group=47&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-10-2012&group=47&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวิธีในการพูด (อภยราชกุมารสูตรและคำอธิบายสรุปประกอบ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-10-2012&group=47&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-10-2012&group=47&gblog=2 Tue, 09 Oct 2012 9:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=47&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=47&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตสดใสเมื่อถึงวัยสูงอายุ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=47&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=47&gblog=1 Sat, 01 Sep 2012 17:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=46&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=46&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนาเป็นยอดความดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=46&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=46&gblog=2 Tue, 12 Jun 2012 19:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=46&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=46&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อาภรณ์ ๓ สาย คือ ทาน,ซื่อสัตย์และวิชชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=46&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=12-06-2012&group=46&gblog=1 Tue, 12 Jun 2012 16:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=9 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือ "พระพุทธบารมีในอดีต" โดย อ.วศิน อินทสระ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=9 Sat, 01 Sep 2012 11:14:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=8 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือ "กายคตาสติ" โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=8 Sat, 01 Sep 2012 11:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=7 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือ "การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า" อาจารย์วศิน อินทสระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-09-2012&group=43&gblog=7 Sat, 01 Sep 2012 10:57:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-06-2012&group=43&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-06-2012&group=43&gblog=6 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA["ธรรมะสำหรับผู้ป่วย " หนังสือธรรมะของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-06-2012&group=43&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-06-2012&group=43&gblog=6 Tue, 26 Jun 2012 9:59:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=43&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=43&gblog=5 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญชวนอ่านหนังสือ ความดีและอานุภาพของความดี อ.วศิน อินทสระ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=43&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=43&gblog=5 Tue, 05 Jun 2012 16:03:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=43&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=43&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[เชิญชวนอ่าน หนังสือ "เพชรแห่งธรรม" อ.วศิน อินทสระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=43&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=05-06-2012&group=43&gblog=4 Tue, 05 Jun 2012 15:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือบุพพนิมิตแห่งอริยมรรค อ.สุภีร์ ทุมทอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=3 Fri, 27 Jan 2012 6:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[มณีรัตน์ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์ (หลวงปู่ทองรัตน์ กนตสีโล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=2 Fri, 27 Jan 2012 6:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือคุณของพระสารีบุตร อ.วศิน อินทสระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-01-2012&group=43&gblog=1 Fri, 27 Jan 2012 6:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-11-2011&group=41&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-11-2011&group=41&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติภาวนาอย่างแท้จริง หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-11-2011&group=41&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=09-11-2011&group=41&gblog=2 Wed, 09 Nov 2011 8:12:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=03-11-2011&group=41&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=03-11-2011&group=41&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[จงเป็นผู้ใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=03-11-2011&group=41&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=03-11-2011&group=41&gblog=1 Thu, 03 Nov 2011 20:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=9 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่ารอจนแก่เฒ่า ..หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=9 Tue, 11 Oct 2011 18:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=8 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สอนตัวเอง..ตรวจตัวเอง (หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=8 Tue, 11 Oct 2011 18:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=7 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คบคนพาล..พาลพาใจไม่สงบ (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=37&gblog=7 Tue, 11 Oct 2011 18:40:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=6 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นสุดที่ความตาย (คัดลอกจาก หนังสือพุทธวิธีคลายโศก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=6 Tue, 04 Oct 2011 18:48:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=5 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การค้ากับการปฏิบัติธรรม (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=5 Tue, 04 Oct 2011 18:46:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะคุ้มครองเราไม่ได้ ถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะ (หลวงพ่อปัญญาฯ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=4 Tue, 04 Oct 2011 18:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกความแข็งแกร่งให้ชีวิต (พระพุทธทาส อินทปัญโญ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=37&gblog=3 Tue, 04 Oct 2011 18:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-08-2011&group=37&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-08-2011&group=37&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ชีที่ประกอบด้วยองค์ ๕ หาได้ยาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-08-2011&group=37&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=31-08-2011&group=37&gblog=2 Wed, 31 Aug 2011 17:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=37&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=37&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร (จากหนังสือธรรมะกับการปฏิบัติธรรม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=37&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=37&gblog=1 Wed, 17 Aug 2011 13:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=23-09-2012&group=36&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=23-09-2012&group=36&gblog=5 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้สอยสบู่ ผงซักฟอกของหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=23-09-2012&group=36&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=23-09-2012&group=36&gblog=5 Sun, 23 Sep 2012 8:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-09-2012&group=36&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-09-2012&group=36&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมต้องลงมือปฏิบัติเองจึงจะเห็นผล (หลวงปู่ทองรัตน์ กนตสีโล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-09-2012&group=36&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=20-09-2012&group=36&gblog=4 Thu, 20 Sep 2012 12:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=36&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=36&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล ..ให้มีพุทโธเป็นอารมณ์ทุกขณะ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=36&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=36&gblog=3 Tue, 11 Oct 2011 18:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=36&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=36&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรคผลไม่ได้อยู่ที่นิกาย (หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=36&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=11-10-2011&group=36&gblog=2 Tue, 11 Oct 2011 18:54:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=36&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=36&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้พระรัตนตรัยเป็นพ่อแม่ (หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=36&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=36&gblog=1 Sat, 01 Oct 2011 13:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=35&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=35&gblog=5 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิปทาของนักปฏิบัติ คือ ต้องสม่ำเสมอ (หลวงพ่อชา สุภัทโท)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=35&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=35&gblog=5 Tue, 04 Oct 2011 18:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-09-2011&group=35&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-09-2011&group=35&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลตื่นข่าวทำให้เศร้าหมอง (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-09-2011&group=35&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=18-09-2011&group=35&gblog=4 Sun, 18 Sep 2011 19:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=35&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=35&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ละบาปบำเพ็ญบุญ (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=35&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=35&gblog=3 Mon, 22 Aug 2011 10:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=35&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=35&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของศาสนา คือ การปล่อยตัวออกจากกรง (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=35&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=35&gblog=2 Wed, 17 Aug 2011 13:42:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=35&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=35&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรารภความเพียรในทุกกิจวัตรประจำวัน (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=35&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=35&gblog=1 Wed, 17 Aug 2011 13:36:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=34&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=34&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างที่ท่านอาพาธ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=34&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=34&gblog=3 Sat, 01 Oct 2011 13:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=34&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=34&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสมถวิปัสสนา (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=34&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=34&gblog=2 Fri, 26 Aug 2011 7:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=34&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=34&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากชีวประวัติของหลวงปู่เจี๊ยะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=34&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=34&gblog=1 Wed, 17 Aug 2011 13:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=33&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=33&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธปฏิปทาต่อปัญหาที่เกิดขึ้น : สมเด็จพระญาณสังวรฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=33&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=33&gblog=4 Mon, 22 Aug 2011 10:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=33&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=33&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤกษ์ดีของพระพุทธเจ้า (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=33&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=33&gblog=3 Wed, 17 Aug 2011 13:40:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=33&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=33&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีล้างบาปของพระพุทธเจ้า (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=33&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=33&gblog=2 Mon, 15 Aug 2011 7:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=33&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=33&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้เจ็บกายแต่ใจเย็น (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=33&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=33&gblog=1 Mon, 15 Aug 2011 7:02:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=32&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=32&gblog=9 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[อันธพาลใหญ่อยู่ในตัวเรา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=32&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=04-10-2011&group=32&gblog=9 Tue, 04 Oct 2011 18:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=8 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตาบัว : สร้างกุศล พึ่งตนให้ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=8 Sat, 01 Oct 2011 13:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=7 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตาบัว : อยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ไม่ทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=7 Sat, 01 Oct 2011 13:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=6 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตาบัว : สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=32&gblog=6 Sat, 01 Oct 2011 13:10:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=32&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=32&gblog=5 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้า (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=32&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=32&gblog=5 Sun, 21 Aug 2011 7:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=32&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=32&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตาบัว : ภาวนาต้องสู้ไม่ถอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=32&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=17-08-2011&group=32&gblog=4 Wed, 17 Aug 2011 13:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=32&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=32&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตาบัว : งานสำคัญคือ งานจิตภาวนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=32&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=32&gblog=3 Mon, 15 Aug 2011 19:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=32&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=32&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตามหาบัว : ให้ดูตัวของตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=32&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=32&gblog=2 Mon, 15 Aug 2011 19:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=32&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=32&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมของหลวงตาบัว : สิ่งสำคัญ คือ ใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=32&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=32&gblog=1 Sun, 14 Aug 2011 19:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-11-2012&group=31&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-11-2012&group=31&gblog=5 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[บวชกาย บวชใจ (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท )]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-11-2012&group=31&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-11-2012&group=31&gblog=5 Mon, 26 Nov 2012 8:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-08-2012&group=31&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-08-2012&group=31&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิประกอบด้วยปัญญาพิจารณากาย (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-08-2012&group=31&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=27-08-2012&group=31&gblog=4 Mon, 27 Aug 2012 9:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=23-08-2012&group=31&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=23-08-2012&group=31&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การพิจารณากาย : หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=23-08-2012&group=31&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=23-08-2012&group=31&gblog=3 Thu, 23 Aug 2012 6:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=31&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=31&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกฝนจิตใจให้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=31&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=31&gblog=2 Fri, 26 Aug 2011 7:10:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=31&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=31&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติมรรค ๘ นั้น สมาธิมรรคสำคัญมาก...หลวงปู่เจี๊ยะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=31&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=31&gblog=1 Fri, 26 Aug 2011 7:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=30&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=30&gblog=9 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ต้องการละขันธ์ ๕ ต้องสละ ๕ อย่าง (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=30&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=30&gblog=9 Sat, 01 Oct 2011 13:14:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=30&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=30&gblog=8 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[แสดงโอวาทอบรมพระภิกษุสงฆ์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=30&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=01-10-2011&group=30&gblog=8 Sat, 01 Oct 2011 13:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=30&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=30&gblog=7 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คนฉลาดย่อมไม่กลืนกินอารมณ์ชั่ว (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=30&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=22-08-2011&group=30&gblog=7 Mon, 22 Aug 2011 10:31:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=6 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางธรรมเอา “ใจ” เป็นใหญ่ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=6 Sun, 21 Aug 2011 7:47:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=5 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกคนบวชเป็นญาติกับพระศาสนาได้ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=5 Sun, 21 Aug 2011 7:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=4 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[การภาวนาเปรียบได้กับการนิมนต์พระเข้าบ้าน (พระอาจารย์ลี)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=21-08-2011&group=30&gblog=4 Sun, 21 Aug 2011 7:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=30&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=30&gblog=3 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=30&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=30&gblog=3 Mon, 15 Aug 2011 19:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=30&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=30&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีอวิชชาเพลิดเพลินก็เหมือนปลาที่สนุกอยู่ในน้ำ : ท่านพ่อลี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=30&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=15-08-2011&group=30&gblog=2 Mon, 15 Aug 2011 19:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=30&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=30&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจฉิมโอวาทของท่านพ่อลี ธมฺมธโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=30&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=30&gblog=1 Sun, 14 Aug 2011 20:00:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=29&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=29&gblog=2 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อชา สุภัทโท]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=29&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=26-08-2011&group=29&gblog=2 Fri, 26 Aug 2011 7:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=29&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=29&gblog=1 https://whitegem.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติและปฏิปทาของ...หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโทฺ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=29&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=whitegem&month=14-08-2011&group=29&gblog=1 Sun, 14 Aug 2011 17:48:43 +0700